Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

An chéad chineál seagalaí ilbhliantúil riamh ó chomhaontú margaíochta Teagasc/Goldcrop a cuireadh le Liosta Molta na hÉireann

An chéad chineál seagalaí ilbhliantúil riamh ó chomhaontú margaíochta Teagasc/Goldcrop a cuireadh le Liosta Molta na hÉireann
Rinneadh 'Oakpark', nuachineál seagalaí ilbhliantúil a chur le Liosta Molta Cineálacha Féir in Éirinn 2019. Seo é an chéad uair riamh a rinneadh cineál féir ón gcomhaontú margaíochta a síníodh idir Teagasc agus Goldcrop in 2013 a thráchtálú. Sa phictiúr ag Comhdháil Féarthailte ag lárionad Teagasc i bPáirc na Darach inniu, ó chlé go deas, bhí; An Dr Frank O’Mara, Teagasc; Michael O'Donovan, Teagasc; Dave Barry, Goldcrop; Pat Conaghan, Teagasc; Liam Herlihy, Cathaoirleach Teagasc; John Murphy, Goldcrop; An tOll. Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc; Patrick Cashman, Goldcrop; Donal Fitzgerald, Goldcrop; Pat Dillon, Teagasc.

Rinneadh 'Oakpark', nuachineál seagalaí ilbhliantúil dioplóideach déanach a bhfuil Innéacs Brabús Féaraigh de €118 aige, a chur leis an Liosta Molta Cineálacha Féir in Éirinn 2019 don chéad uair. Seo é an chéad uair riamh a rinneadh cineál féir ón gcomhaontú margaíochta a síníodh idir Teagasc agus Goldcrop in 2013 a thráchtálú. Tá cothromaíocht mhaith ag an gcineál féir Oakpark ó thaobh fás san earrach, sa samhradh agus san fhómhar agus tá luachanna arda sadhlais aige. Is é an dara cineál dioplóideach déanach is airde ar an liosta molta.

Rinne Patrick Conaghan, atá mar phóraitheoir féir foráiste agus seamra le Teagasc, lonnaithe ag Páirc na Darach, Contae Cheatharlach, Oakpark a phórú. Tá clár éifeachtach póraithe féir ag Teagasc ag a bhfuil thart ar. aon trian de na cineálacha foráiste atá ar Liosta Molta na hÉireann aige. Tá a chlár póraithe seimre thar a bheith láidir agus baineann roinnt de na cineálacha seimre is fearr feidhmíochta leis, Coolfin, Buddy agus Dublin san áireamh. Ar na cineálacha eile atá ag dul faoi mhéadú síl faoi láthair lena n-eisiúint amach anseo ag Goldcrop, tá Glenmore agus Gleneagle, dhá chineál seagalaí ilbhlaintúil dioplóideach déanach, agus Fearga, cineál seamair dhearg. Is é Fearga an chéad chineál seamair dhearg a póraíodh in Éirinn agus is é an cineál seamair dhearg é a bhfuil an barr is fearr aige de réir thrialacha Liosta Molta na Ríochta Aontaithe.

Ag labhairt ag an gcomhdháil féarthailte inniu, Déardaoin, an 28 Feabhra, ag ceanncheathrú Teagasc, dúirt an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc: ”Is é Oakpark an chéad chineál féir ilbhliantúil ó shraith leanúnach féar ilbhliantúil a chruthófar ón gclár póraithe féir anseo i gCeatharlach. Tá sé ar fheabhas ar fad gur féidir le Goldcrop an cineál seo a phórú agus a chur ar an margadh anois d'fheirmeoirí na hÉireann. Tá Teagasc an-sásta go bhfuil a chineálacha féin á gcur ar an margadh agus á ndíol ag cuideachta faoi úinéireacht Éireannach. Ceann de na príomhchúiseanna a bhfuil an clár póraithe féar Éireannaigh ar bun againn ná cineálacha féir atá oiriúnach d'fheirmeoirí féarthailte na hÉireann a chruthú.”

Dúirt Dave Barry, Bainisteoir Ginearálta ar an mBarr Síol Féir agus Foráiste le Goldcrop, “Cinntíonn cineálacha feabhsaithe go mbeidh dul chun cinn leanúnach ann sna córais fhéarbhunaithe. Tá deis an-mhaith ag clár póraithe foráiste Teagasc cineálacha nua féir den scoth, amhail Oakpark, a tháirgeadh, mar gheall ar an suíomh atá acu agus mar gheall ar chomh spreagtha is atá Teagasc na teicneolaíocht is déanaí a úsáid. Deis iontach í seo do Goldcrop na cineálacha nua seo atá á bhfeabhsú an t-am ar fad a chur ar fáil d'feirmeacha”.

Dúirt an tOllamh Frank O’Mara, Stiúrthóir Taighde Teagasc: “Tá an clár póraithe féar ag Páirc na Darach á fhorbairt i gcónaí. Le déanaí, chuireamar roghnú géanómaíoch i bhfeidhm sa chlár agus tá cineálacha nua ionchasacha forbartha ag Pat Conaghan agus Stephen Byrne ag baint úsáide as an teicneolaíocht sin. Tá súil againn go gcuirfidh an t-ábhar sin tréithe ardfheidhmíochta chun cinn. Tá an clár póraithe féar dírithe ar na cineálacha a bhfuil scór ard acu ar an liosta PPI, atá cothrom ó thaobh gach tréith de, agus atá oiriúnach d'fheirmeoirí féarthailte Éireannacha a chur ar fáil.

Dúirt John Murphy, Bainisteoir Ginearálta Goldcrop: “Coinníonn an chomhpháirtíocht seo le traidisiún fada bródúil in Goldcrop tacú le dul chun cinn póraithe, rud a ligean dúinn an ghéineolaíocht phlandaí is fearr a chur ar fáil d'fheirmeacha na hÉireann agus anois d'fheirmeacha níos faide ó bhaile.”